Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Segelfenspleco

(Pterygoplichthys gibbiceps)

 
 

Segelfensplecon är en algätande mal som ofta även i dagligt tal går under sitt latinska namn gibbiceps. Den äter både alger och annat foder som kommer ned till botten. Den blir vid vuxen storlek ganska stor men den växer relativt sakta vid normal matning. Den är fredlig mot övriga fiskar i akvariet men kan vara lite aggresiv mot fiskar av samma art.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet