Welcome to my homepage


Lule� kammark�r

O, Kom i V�ra Hj�rtan In

G�r porten h�g, g�r d�rren bred2:06
Hosanna singt dem Sohne David2:37
Advent3:22
Juls�ng5:13
Gammal julvisa4:00
Davids 121 psalm4:10
Ny�rspsalm2:40
Det brinner en stj�rna3:45
Josef och Jesusbarnet1:24
Jungfrun vandrar �ver berget2:14
Marias vaggs�ng2:33
Jul, jul, str�lande jul3:02
Weinachten1:21
Gl�ns �ver sj� och strand2:40
N�r det lider mot jul3:04
Nativity carol4:28
Silent night4:09
Swingbells II3:29