Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Guldgurami

(Trichogaster trichopterus)

 
 

Guldgurami är en fisk från asien som blir upp till 15cm stor. Den håller till huvudsakligen till i övre och mittersta delen av akvariet, men kan även simma ned till botten och gömma sig. Den är fredlig mot andra arter men hanen kan bli ganska aggresiv både mot både honor och hanar av samma art om de inte passar ihop. Om de passar ihop så är den även fredlig mot fiskar av samma art.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet