Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Praktbotia

(Cromobotia macracanthus)

 

Praktbotian är en bottenlevande fisk som är relativt fredlig. Den är allätare och är en av de få fiskar som även äter sniglar.

 
 
Mer information från Zoopet