Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Regnbågsciklid

(Apistogramma agassizii)

 
 

Regnbågscikliden är en sydamerikansk dvärgciklid som är relativt fredlig.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet