Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Borneo sucker

(Gastromyzon punctulatus)

 

Borneo sucker är en lite annorlunda sugmal som har väldigt stor sugmun.

 
 
Mer information från Zoopet