Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Kuhlii ål

(Pangio kuhlii)

 
 

Kuhliiålen är en bottenfisk som äter alla typer av foder, den trivs att gräva ned sig i sanden och botten bör därför utgöras av fint grus eller sand. Det är en ganska skygg fisk och den tittar oftast endast fram vid matningen.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet