Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Kardinaltetra

(Paracheirodon axelrodi)

 

Kardinaltetran är en liten färggrann tetra från sydamerika. Den blir upp till 5cm stor och äter allt standardfoder. Det är en stimfisk så man bör ha ett antal fiskar, för att det skall bli effektfullt så bör det vara åtminstone en 20-30st annars blir det lätt så de sprider ut sig över hela akvariet istället för att simma omkring som ett stim.

 
 
Mer information från Zoopet