Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Boliviansk fjärilsciklid

(Mikrogeophagus altispinosus)

 
 

Den bolivianska fjärilscikliden är en mindre ciklid från sydamerika. Den blir upp till 10cm stor och blir därmed större och är även robustare än den vanliga fjärilscikliden. Den äter allt standardfoder och är relativt fredlig och fungerar bra i sällskapsakvarium.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet