Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Dorsigerus ciklid

(Laetacara dorsigera)

 
 

Dorsigeruscikliden är en mindre sydamerikansk ciklid som håller till i mitten skiktet på akvariet. Den äter både torrfoder, frysfoder och levandefoder. Den är fredlig mot övriga fiskar i akvariet, men kan vara lite revirhävdande mot andra exemplar av samma art. Hanen blir större än honan och får mycket spetsigare ryggfena. Hanen får så småningom en markerad panna, nästan som en pannpuckel.

Vid leken lägger de äggen helt oskyddat ovanpå en plan sten. Både honan och hanen hjälps tillsammans åt att försvara äggen. Vid leken blir båda fiskarna betydligt mörkare än vad de är vanligtvis.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet