Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Skalar

(Pterophyllum scalare)

 
 

Skalaren är en ganska ståtlig sydamerikansk ciklid som håller till i övre delen av akvariet. Den kan bli upp till 16cm lång men längden luras lite för den den blir betydligt högre än vad den blir lång. Detta gör också att akvariet som den går i bör vara relativt högt, gärna upp till 60 cm eller mer.

Den är relativt fredlig men kan äta mindre tetror och yngel. Jag såg aldrig någon agression mot andra arter däremot så bråkade de ibland en del inom samma art. Den är mestadels väldigt lugn och gör inte så mycket utan glider mest omkring i akvariet, de exemplar jag hade var också ganska nyfikna och stod ofta och tittade på vad som hände utanför akvariet.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet