Välkommen till min akvariedagbokssida

Akvarium
Fiskar
Artbeskrivningar
Bildarkiv
Dagböcker
[ServletException in:/WEB-INF/tiles/species/viewspecies.jsp] Cannot find bean speciesPB in any scope'

Fjärilsciklid

(Mikrogeophagus ramirezi)

 
 

Fjärilscikliden är att liten dvärgciklid från sydamerika. Den äter både torrfoder, frysfoder och levandefoder. Den är väldigt snäll och bör endast gå tillsammans med snällare fiskar. Mot fiskar av samma art kan den dock vara lite aggressiv.

 
 
Bildarkiv
Mer information från Zoopet